Již za pár hodin rozhodneme – otevřený dopis Karla Schwarzenberga

Vážené dámy, vážení pánové,

již za pár hodin společně rozhodneme o tom, komu svěříme osud této země na příštích pět let.

Všichni již máme za poslední dny plné zuby předvolebního boje. Opět se ukázalo, jak jednoduché je společnost rozdělovat na dva nesmiřitelné tábory a jak obtížné je hledat společnou řeč. Ale právě to je hlavním úkolem prezidenta.

Možná, že ani jeden znás nenaplňuje Vaši představu ohlavě státu. Možná, že ani jeden znás není pro Vás tím správným kandidátem. Přesto bych Vás rád požádal, abyste na tuto volbu nezanevřeli a po zralé úvaze rozhodli, komu více důvěřujete, a využili svého základního práva.

Každý znás má svůj životní příběh a jako lidé se ocitáme v různých situacích. Jedno však máme společné bez ohledu na to, v jaké části republiky bydlíme, bez ohledu na věk nebo pohlaví, vyznání či politická východiska. Je to náš hlas. Naše právo volby.

Můžeme se tedy společně rozhodnout, zda budeme pokračovat vuzavřeném politickém systému, nebo už konečně vykročíme směrem knormálnímu fungujícímu soužití v respektovaném a spravedlivém státě.
Mohu Vám slíbit, že nehodlám nikoho urážet, nehodlám nikoho vylučovat z debaty anehodlám sloužit ničemu jinému anikomu jinému než Vám a této zemi.

Beru vážně prezidentský slib, ve kterém se praví: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“

Doufám, že se probudíme do dobrého nedělního rána a bez ohledu na to, kdo vyhraje, najdeme vůli kvzájemné úctě a společnou řeč.

To bych přál nám všem a o to budu usilovat.

Už je na čase.

Vúctě Váš

Karel Schwarzenberg

Ke stažení v pdf zde