Karel pod drobnohledem

Vše o Karlu Schwarzenbergovi, o jeho volebním programu, postojích a názorech

Karel na Hrad!

V čem se Karel Schwarzenberg liší od ostatních kandidátů?

 • Má obrovské životní a politické zkušenosti.
 • Jako jediný kandidát může důstojně reprezentovat ČR v zahraničí.
 • Nikdy nebyl v komunistické straně.
 • Je to osobnost s pevnými zásadami a názory.
 • Má nesmírný rozhled i nadhled a těší se velkému respektu v cizině.
 • Politika je pro něj služba vlasti a národu.

Co získám volbou Karla Schwarzenberga?

 • Prezidenta, za kterého se nebudeme muset stydět.
 • Prezidenta, kterého uznává a respektuje celý svět.
 • Prezidenta, který bude ctít právo a Ústavu České republiky.
 • Prezidenta, který bude naslouchat občanům.
 • Prezidenta, který otevře Hrad pro dialog jak s politiky, tak vědci, umělci a dalšími občanskými skupinami.
 • Prezidenta, který bude důsledně hájit lidská práva.
 • Prezidenta s mimořádným smyslem pro humor a se smyslem pro nadsázku.

Morální a politický kredit Karla Schwarzenberga pro funkci hlavy státu

Exilová činnost Karla Schwarzenberga

 • Vždy hájil lidská práva.
 • Morálně i finančně podporoval český disent.
 • Spolu s Vilémem Prečanem založil Československé dokumentační středisko v Bavorsku, které dodnes slouží jako archiv v té době zakázané literatury.
 • Byl prezidentem Mezinárodního helsinského výboru a pomáhal pronásledovaným lidem, za což byl odměněn Cenou rady Evropy pro lidská práva.

Aktivity Karla Schwarzenberga na ministerstvu zahraničí

 • úspěšně vedl celé předsednictví EU až do pádu české vlády na jaře 2009
 • za EU vedl mírová jednání během palestinsko-izraelského konfliktu v pásmu Gazy v lednu 2009
 • zastupoval EU v jednáních při ukrajinsko-ruské plynové krizi v lednu 2009
 • s oběma diplomatickými konflikty celoevropského rozměru se podle politiků a médií porval více než dobře
 • za jeho ministrování Česká republika po deseti letech vyjednávání přistoupila k dohodě o vydávání vysokých představitelů administrativy k Mezinárodnímu trestnímu tribunálu v případě závažných činů.
 • vedl jednání s USA a Polskem o případném umístění amerického radaru na českém území
 • za českou stranu dovršil jednání o Lisabonské smlouvě, kterou podepsal
 • zahájil rozsáhlou reformu fungování zastupitelských úřadů ČR
 • jeho zásluhou byla Česká republika zvolena do Rady OSN pro lidská práva

Karel Schwarzenberg o prioritách svého volebního programu

Morálka a korupce

 • Česká republika je korupcí silně zasažena, a proto velmi pozitivně vnímám skutečnost, že se v poslední době daří úspěšně odhalovat nezákonné korupční praktiky.
 • Jako prezident tento trend podpořím tím, že budu na místa soudců vybírat morálně nezpochybnitelné kandidáty.
 • Zapojíme špičkové právníky a dáme jasnou zprávu, jakým směrem půjde justice.
 • Chci se jasně postavit za dodržování práva.

Postavení ČR v EU

 • Musíme si uvědomit, že my jsme EU. Není to tak, že máme nějaké vztahy s EU, ale že jsme její součástí.
 • Budu se snažit zlepšit naši pověst, abychom nebyli vnímáni jako zlobivý jedinec.
 • Nelze, aby vláda a prezident zastávali odlišný přístup k zahraniční politice.
 • Jsem proti zavádění vícerychlostní Evropy.

Euro

 • Česko se zavázalo, že jednoho dne Euro přijme, ale není řečeno, kdy se tak stane. V současné době to není výhodné.

Pravomoci EU

 • Vlády i parlamenty rády posouvají věci, které nechtějí řešit do Bruselu, aby mohly říkat: „my nic, my muzikanti, za to může EU“.
 • To vytvořilo situaci, kdy unie nerozhoduje o opravdu důležitých věcech jako je bezpečnost, energetika a zahraniční politika, ale za to nám říká, jakou máme udělat marmeládu, jaké typy sýra a podobné blbosti.
 • Musíme se vrátit k principu subsidiarity, tedy k rozhodování o lokálních věcech lokálně.

Rozšíření EU

 • Významně podporuji rozšíření EU o země západního Balkánu a Moldavska, přestože to bude dlouhý proces a nebude lehké pro tyto země zvládnout.

Dluhy slabších ekonomik

 • Hospodářská situace Řecka, Španělska a dalších ekonomik EU, které mají v současné době problémy, se musí dát dohromady především jejich vlastními silami. Bude to trvat roky.
 • Podotýkám, že ČR neposkytuje žádné přímé transfery na dluhy těchto zemí.

Prezidentské pravomoci

Prezidentská milost

 • Existují případy, kdy prezidentská milost je poslední šance, jak dostát spravedlnosti.
 • Je to nástroj, který může být velmi užitečný, ale rozhodně bych jej využíval poměrně skromně.
 • Jsou případy, kdy vyšší spravedlnost určuje člověka omilostnit. Pamatuji se, že v době mé práce pro prezidenta Václava Havla jsme každý případ pečlivě posuzovali, než jsme se odhodlali milost doporučit.
 • U tragických případů je podle mne milost potřebná.

Prezidentské veto

 • Veto bych rozhodně nepoužíval masivně, ale pouze v případech, kdy bych dospěl k závěru, že došlo k chybám.
 • Zabýval bych se pouze případy, u kterých bych měl pochybnost o tom, zda je příslušný zákon v souladu s ústavou.
 • Druhá kategorie jsou normy, které by odporovaly legislativě EU, neboť se musíme řídit i naším členstvím v unii.
 • Do třetice bych veto použil v případě, kdyby zákon ohrozil zásadní zájmy státu.

Karel Schwarzenberg o všem možném i nemožném

O vztahu k předchozím hlavám státu

 • Václav Havel byl jedinečným reprezentantem naší země a na jeho konání bych chtěl navázat.
 • Prezident Klaus je bezpochyby velice inteligentní člověk, který má jisté znalosti v makroekonomice. Rozdíl mezi námi je ten, že Václav Klaus je euroskeptický, zatímco já jsem přesvědčen, že malá země uprostřed Evropy musí vidět svoji budoucnost v Evropské unii.

O oblíbených osobnostech

 • Vždy mě fascinovaly osobnosti Jana Amose Komenského a Tomáše Garrigue Masaryka.
 • U Masaryka si vážím obzvláště toho, jak se postavil proti našim slabostem, ať to byla hilsneriáda, boj o rukopisy nebo korupčníci první republiky.
 • Velmi si vážím Václava Havla.

O církevních restitucích

 • Jsem vždy pro to, aby to, co bylo ukradeno, bylo i navráceno.
 • Zlodějna, kterou spáchal minulý režim, se musí napravit.
 • V žádném případě se tento zákon nedotkne tzv. Benešových dekretů. Do zákona bylo včleněno ustanovení, že věci zabavené na jejich základě se nevydávají. Rozhodně se tak neotvírají velká odevzdávání státního majetku.

O švýcarském občanství

 • Narodil jsem se ještě v Československu a měl jsem československé občanství. Nikdy, ani po emigraci před komunistickým režimem, jsem neusiloval o přijetí jiného.
 • Švýcarské občanství je historické právo, které má naše rodina už přes 300 let.

O Bilderberg Group

 • Dvakrát jsem byl pozvaný na jejich setkání. Je to sdružení významných politiků, průmyslníků, finančníků a novinářů z celého světa, kteří se jednou za rok setkávají.
 • Lze tam obvykle slyšet výtečné přednášky odborníků na slovo vzatých. Mýty o tom, že to je tajná skupina, případně spiknutí lidí, kteří ovládají svět, je poněkud směšné.
 • Členem skupiny nejsem.

O Miroslavu Kalouskovi

 • Když jsem před dvěma lety zakládal TOP 09, byla tato země na rozcestí. Vše nasvědčovalo tomu, že se vydá cestou dalšího zadlužování a plnění populistických slibů, které dávalo tehdejší vedení sociální demokracie. Proti tomu jsme postavili koncept pravicové strany, která jasně říkala, že je to cesta, která tuto zemi poškodí do budoucna a že naopak pro budoucí prosperitu musíme jít i cestou nepopulárních úspor a šetření. Voliči tuto odpovědnou politiku ocenili, což beru jako velké vítězství.
 • Miroslav Kalousek je řádně zvoleným místopředsedou naší strany, mezinárodně uznávaným odborníkem na veřejné finance, který byl opakovaně zvolen nejlepším regionálním ministrem financí. Já vnímám kritiku směrem k jeho osobě. Nebudu ale dělat laciná gesta, která by mi krátkodobě přinesla politické body. Tak jsem se nechoval nikdy v minulosti a nebudu se tak chovat ani nyní.

O zdravotním stavu a usínání

 • Jsem ministrem a místopředsedou vlády, pracuji jako poslanec a předsedám politické straně. Práci odpovědně věnuji mnoho hodin denně. Proto nemám žádné obavy ze zvládání prezidentské funkce.
 • V létě jsem se nechal kompletně vyšetřit lékaři, kteří mi sdělili, že jsem naprosto v pořádku.
 • Jsem již velmi zkušený člověk a jsem zvyklý soustředit se na důležitá témata a záležitosti. Na ty jsem vždy připraven a jsem při jednáních aktivní. Pokud se ale řeší nepodstatné věci nebo se semele debata plná vzájemných půtek a osočování, nechávám půdu k diskusi jiným.

Ke stažení