Podnikatelé na podporu Karla Schwarzenberga – plné znění výzvy

Česká ekonomika je v recesi. Kontrola veřejných financí a relativně nízká zahraniční zadluženost je sice zásadně důležitá, ale stejně tak důležitá je kvalita podnikatelského prostředí a obecná situace v české společnosti, zajišťující návrat hospodářského růstu. V tomto směru není stav naší země dobrý. Lidé jsou znechuceni politikou a nemají důvěru v budoucnost. Potřebujeme změnu.

Prezident republiky nemůže zásadní způsobem ovlivnit hospodářskou politiku vlády, může však být nositelem změny, která postupně vrátí občanům důvěru ve stát i sebe sama. Z pozice své funkce i díky autoritě své osobnosti může přispět ke zlepšení podnikatelského klimatu a rozbití korupčních vazeb mezi politickými stranami, výkonnou mocí a podnikateli. Bude také hrát významnou roli při reprezentaci naší země v zahraničí a podpoře vývozců na světové trhy. Osoba prezidenta ČR, bez ohledu na omezené pravomoci dané ústavou, je tedy mimořádně důležitá i pro ekonomický výkon naší země.

Dnes, několik dní před rozhodující volbou v druhém kole, jsme si naprosto jisti, že ze dvou kandidátů jako jediný může tuto úlohu s úspěchem sehrát pan Karel Schwarzenberg. Je to osobnost, která se může stát nositelem právě těch změn, které budou důležité i pro podnikání a ekonomický růst.

Věříme, že Karel Schwarzenberg:

  • bude věrohodným a důstojným reprezentantem naší země v Evropě i ve světě;
  • dokáže najít politickou rovnováhu mezi pevným zakotvením České republiky v Evropě a podporou obchodních a ekonomických vztahů s dalšími významnými oblastmi a zeměmi, včetně Ruska a Číny;
  • podpoří hospodářskou politiku zaměřenou na podnikání – snižování byrokracie, zeštíhlení státu, tak nízké daně, jak to sociální situace dovolí, jen nezbytně nutnou regulaci či větší srozumitelnost a jednoduchost zákonů a pravidel pro podnikání;
  • zasadí se o podporu vědy a vzdělání, rychlejší výstavbu dálniční a železniční infrastruktury a všechny další kroky důležité pro budoucí konkurenceschopnost české ekonomiky od podpory jaderné energetiky až po nový rozvoj učňovského školství;
  • díky své autoritě dokáže před našimi občany obhájit i méně populární, avšak pro další hospodářský růst důležité kroky, které vlády budou muset realizovat.Na rozdíl od druhého kandidáta, pana Miloše Zemana, zaručuje Karel Schwarzenberg skutečnou změnu, skutečný boj proti byrokracii a korupci a naději jak pro podnikatele, tak všechny další občany České republiky. Podporujeme proto jeho kandidaturu a dáme mu v druhém kole prezidentské volby svůj hlas.

Iniciátoři výzvy Vladimír Dlouhý a Stanislav Bernard vyzývají další podnikatele, aby připojili svůj podpis a podpořili Karla Schwarzenberga na funkci prezidenta České republiky. Pokud se rozhodnete výzvu podpořit, pošlete prosím Vaše jméno a adresu na emailovou adresu: prokarla2013@gmail.com nebo se můžete přihlásit zde: http://www.jednej.cz/petition.php?id=1845.

Iniciátoři výzvy:

Vladimír Dlouhý
Stanislav Bernard – pivovar Bernard
Václav a Elen Hofmeisterovi – Hofmeister s. r. o., Plzeň

 

Podnikatelé, kteří výzvu „Podnikatelé na podporu Karla Schwarzenberga“ dosud podpořili:

Zbyněk Frolík – Linet s.r.o., podnikatel roku 2003
Vladimír Kovář – Unicorn Group, podnikatel roku 2008
Radim Jančura – Student Agency, podnikatel roku 2005
Petr Stuchlík – Fincentrum
Pavel Juříček – Brano Group, a.s., podnikatel roku 2006
Andrej Babiš – Agrofert Holding
Adam, Mariusz a Valdemar Walachové – Walmark, podnikatelé roku 2010
Kvido Štěpánek – Isolit Bravo, podnikatel roku 2002
Miroslav Řihák – Anect, podnikatel roku 2004
Antonín Fryč, Warex, s.r.o.