Prezidentský plán
Karla Schwarzenberga

1. V případě vítězství ve volbách nebudu pokračovat ve své stranické kariéře a stanu se přísně nadstranickým prezidentem. Nebudu usilovat ani o funkci čestného předsedy TOP 09.Zásadně nemám rád tituly bez jakékoli pracovní náplně. Hlava státu by navíc neměla být ani čestnou funkcí propojena s jakýmkoli politickým uskupením.

2. Kancléřem se stane člověk, který má znalosti v oblasti ústavního práva, nemá minulost v žádné politické straně. Bude to schopný vyjednavač, který bude komunikovat se všemi politickými stranami.

3. Sestavím výkonný a odborně zdatný hradní tým. Zároveň nedopustím, aby mí spolupracovníci zneužívali práci na Hradě
k prosazování osobních zájmů i názorů.

4. Začnu diskutovat s právními odborníky jména možných kandidátů na posty ústavních soudců,
kterých v příštím roce končí celkem 8 z patnáctičlenného sboru.

5. Moje první zahraniční cesta povede na Slovensko.

 

Prezidentský program
Karla Schwarzenberga

Poslání prezidenta

Prezident jako hlava státu musí být tou pevnou morální autoritou, strážcem práva a spravedlnosti a reprezentantem České republiky v zahraničí. V dobách krize záleží právě na pevném postoji prezidenta. Hlava státu by měla vést a inspirovat celospolečenské diskuse o budoucím směřování České republiky a fungovat jako maják v bouřlivých dobách.

Proč kandiduji?

Úřad prezidenta vnímám jako úřad s největší odpovědností za budoucnost České republiky. Cítím povinnost využít všech svých znalostí a zkušeností, aby byla naše země ve světě respektována jako hospodářsky silná země plná talentovaných lidí, se spravedlivým právním systémem, který ctí lidská práva v duchu masarykovských tradic.

Vliv prezidenta na postavení České republiky ve světě

Prezident musí mít jasné postoje. Vrátím České republice respekt v Evropě i ve světě. Celý život jsem důsledně hájil a hájím zájmy a dobré jméno České republiky v zahraničí jak na politické, tak na hospodářské úrovni. Soustředím se na posílení postavení a vlivu České republiky v rámci EU, především v procesu rozhodování o jejím budoucím uspořádání. Pojem EU jako superstát je mi cizí. Budu se zasazovat o Unii, která je pro občany a ve které každý národ bude mít své důstojné postavení.

Právo a boj s korupcí

Budu jmenovat morálně nezpochybnitelné a odvážné lidi do funkcí soudců. Jsem pevně rozhodnut využít pravomoci prezidenta úkolovat zpravodajské služby tak, aby bylo dodržováno právo a zajištěna bezpečnost státu.

Změna politického stylu

Všechny nepravosti nazvu pravým jménem a podpořím příchod nových, morálně silných lidí do politiky. Nebudu mlčet při růstu vlivu extremismu a posilování hnutí, útočících na menšiny a jiné vybrané skupiny.

Vize a principy pro budoucnost

Budu pečlivě naslouchat podnětům občanů. A pak zahájím diskusi s odborníky a zástupci demokratických politických stran o budoucím směřování České republiky. Jejím výsledkem by měla být strategie, která bude navzdory politickým změnám zajišťovat rozvoj České republiky na mnoho let dopředu.

Silná ekonomika, silná země

Při svých návštěvách zahraničí budu vždy mít na zřeteli naše hospodářské zájmy. Chci aktivně podporovat podniky, které budou pronikat do zahraničí, a pomáhat vytvářet podmínky pro investory. Důležitou pravomocí prezidenta je i jmenování bankovní rady České národní banky. Jmenování budou předcházet důkladné porady s odborníky na ekonomické otázky a též s bývalými členy bankovní rady s cílem vybrat nejlepší možné kandidáty.

Jsem Čech jako poleno

Rodiče mi již od dětství vštěpovali lásku a úctu k vlasti. Otec byl nadšený československý vlastenec, důstojník a ženil se v československé uniformě. Své zemi jsem sloužil celý život, ať mě vítr zavál kamkoliv. Pokud člověk může udělat něco pro svou vlast, je to jeho povinnost.

Jsem tělem i duší opravdový hospodář

V lese trávím čas nejraději. Jsem lesník tělem i duší. Největší školou pro mne byla práce v lesích, a to dosti různorodých, jak vysoko v horách, ve smíšených porostech, tak i v dubových nížinách. Musel jsem se opravdu leccos naučit. Jako dobří hospodáři se musíme snažit, abychom lesy, a nejen je, předali příští generaci v lepším stavu, než jsme je přijali.

Starejme se o stát jako o rodinný domov

Zdá se mi, že se v dnešní době podporuje všechno možné, kromě tradiční rodiny. Jako bychom už zapomněli, že to byla právě rodina, která nám toho do života dala nejvíce. A proto si zaslouží nejen naši úctu, ale i podporu.

Sociální spravedlnost

Jako prezident nebudu mlčet, když uvidím nespravedlivé zacházení se slabšími občany. Úcta ke stáří či ohleduplnost k národnostním menšinám formují a posilují charakter celé společnosti. Společnost, která stojí na těchto principech, je daleko silnější a těší se větší úctě.

Vzdělání, věda a kultura

Ve spolupráci s předními vědci se zasadím o zapojení vědy a výzkumu do každodenního života, aby nové poznatky docházely nejen uznání, ale i náležitého zhodnocení. Podpořím zavedení takového školného, které bude příležitostí získat vynikající vzdělání, ale ne překážkou. Skutečná síla národa spočívá v jeho vzdělanosti a umění. Lidé jako Komenský, Dvořák, Janáček či Kaplický nás proslavili ve světě. Zároveň o úrovni země vypovídá, jak podporuje umění.

Lidská práva

Nadále se budu zasazovat o respektování lidských práv u nás i ve světě. Neboť i v tom spočívá valná část dobré pověsti České republiky.

Ke stažení