Svaz skautů a skautek ČR volí Karla!

Chceme prezidentem skauta. Volíme bratra Karla Schwarzenberga, člena 23. oddílu OSK Svazu skautů a skautek České republiky.

Za Představenstvo svazu,

Ivo Vacík, starosta Svazu skautů a skautek ČR