Velký rozhovor z lázní v dnešních Lidových novinách

Karel Schwarzenberg odpovídal na otázky redaktorky v létě při pobytu v lázních. Redaktorka varovala „Bude to dlouhý rozhovor“ a Karel Schwarzenberg ji vyzval: „Jděte do toho!“ Tak začíná první rozhovor nového seriálu Lidových novin na téma „Proč chci být prezidentem“, který vyšel právě dnes.

Jak vzpomínal Karel Schwarzenberg na nabídku pracovat pro prezidenta Václava Havla?

“Bylo to odpoledne 29. prosince 1989, bezprostředně po volbě prezidenta. Cítil jsem se poctěn, že jsem mohl být při volbě ve Vladislavském sále a pak na Te Deum v Chrámu svatého Víta, když za mnou přišel tajemník pana prezidenta a vzkázal, že mě Václav Havel zve na oběd. Poprvé jsem vstoupil do hradních místností – oběd byl sice mírné kvality, ale k mému překvapení to celé sloužilo jen tomu, aby Václav Havel nám každému přidělil práci. Během půl hodiny jsem se stal státním úředníkem. Přijal jsem to samozřejmě bez váhání. Když mě hlava státu vyzve, abych v rozhodujících okamžicích své zemi sloužil, nemůžu váhat. Mohl jsem říct jenom ano. Jiná možnost není, i když jsem tím byl velice překvapen.”

Odpověděl také na dotaz, co by asi jeho otec řekl kandidatuře na prezidenta:

“Asi by se převelice divil. Nesmíte zapomenout, že moji rodiče se narodili před první světovou válkou, za Františka Josefa blahé paměti. Otec byl nadšený československý vlastenec, důstojník, ženil se v československé uniformě. Měl by z toho asi i radost.”

Pátek Magazín LN, 7. 9. 2012