„Volíme Karla‟ zaznívá z mnoha stran a komunit po celé ČR

Řada umělců, akademiků, studentů, podnikatelů a jiných občanských iniciativ plně podporuje Karla Schwarzenberga. Jejich projevy důvěry se odlišují, ale cíl zůstává společný. Postavit se za muže, kterého chtějí vidět na Hradě jako svého prezidenta.

 

Konfederace politických vězňů volí Karla Schwarzenberga

Konfederace politických vězňů (KPV) sdružující oběti komunistického režimu se v prezidentské kandidatuře jednoznačně postavila za Karla Schwarzenberga. „Je to muž s vlastnostmi a charakterem, které má státník a prezident mít. Zemanovi nelze prominout, že se před volbou obrátil na komunisty a požádal je o hlasy. Požádal tím o podporu lidi, kteří nás mordovali, dávali nám desetileté žaláře a zplundrovali hospodářství této země. Pokud se na ně někdo obrací, nemůžeme ho respektovat,“ uvedl pro ČTK místopředseda KPV František Šedivý.

Více zde: http://www.kpv-cr.cz/?nid=581

Dcery – sdružení dcer politických vězňů

„Dnes a zítra jsou dva volební dny, v nichž můžeme rozhodnout o změně, o nastartování nové politické kultury, o začátku noblesní éry v občanském prostředí,“ vyzývají na svém webu k podpoře Karla Schwarzenberga. „NOBLESSE OBLIGE,“ dodávají.

Iniciátorkou výzvy je Miluška Havlůjová, bývalá politická vězenkyně a dcera politického vězně z 50. let, která je současně držitelkou ceny Paměti národa udělované za osobní statečnost.

Více zde: http://www.dcery.cz/?nid=885&lang=cz

Svaz pomocných technických praporů volí Karla

Svaz pomocných technických praporů (PTP ČR – VTNP) vybízí své členy, aby svým volebním hlasem podpořili Karla Schwarzenberga. „Překonejte své pochybnosti i pohodlnost a jděte jako jeden muž a pétépák 25. nebo 26. ledna 2013 dát svůj hlas Karlu Schwarzenbergovi, abychom mohli mít čisté svědomí, že jsme nezapomněli na svou pétépáckou hrdost a čest!“ zaznívá v prohlášení JUDr. Jana Deckera, předsedy ústřední rady Svazu PTP ČR –VTNP.

Podnikatelé na podporu Karla Schwarzenberga

Významní čeští podnikatelé, v čele s pivovarníkem Stanislavem Bernardem a bývalým ekonomickým ministrem Vladimírem Dlouhým, se postavili za prezidentskou kandidaturu Karla Schwarzenberga. Podpořili je Kvido Štěpánek (Isolit Bravo, podnikatel roku 2002), Zbyněk Frolík (Linet s.r.o., podnikatel roku 2003), Miroslav Řihák (Anect, podnikatel roku 2004), Radim Jančura (Student Agency, podnikatel roku 2005), Pavel Juříček (Brano Group, a.s., podnikatel roku 2006), Vladimír Kovář (Unicorn Group, podnikatel roku 2008), Adam, Mariusz a Valdemar Walachové (Walmark, podnikatelé roku 2010), 
Petr Stuchlík (Fincentrum), Antonín Fryč (Warex, s.r.o.) a Andrej Babiš (Agrofert Holding).

Další podnikatelé se mohou připojovat na emailu: prokarla2013@gmail.com

Prohlášení vědců, lékařů a vysokoškolských učitelů

Svoji podporu vyjádří Karlovi Schwarzenbergovi v druhém kole prezidentské volby 3000 akademiků. Jsou přesvědčeni, že může prezidentskému úřadu vrátit důstojnost a hodnoty tolerance, spravedlnosti a velkorysosti, a přerušit tak linii politiky lži, manipulace a mnohostranné nevraživosti. Mezi signatáře se řadí vědecké osobnosti v čele s astronomem RNDr. Jiřím Grygarem, CSc.
www.petice24.com/prohlaeni_vdc_leka_a_v_uitel_k_volb_prezidenta

Nadace Forum 2000 podporuje kandidaturu Karla Schwarzenberga

Forum 2000 vydalo prohlášení, ve kterém uvádí, že si Česká republika, reprezentovaná a symbolizovaná prezidentem Václavem Havlem, na mezinárodní scéně vydobyla pozici respektovaného partnera, který v zahraniční politice zastával principiální postoje při obraně demokracie, lidských práv a občanských svobod. Karel Schwarzenberg toto její postavení vždy upevňoval a dále rozvíjel. Po odchodu Václava Havla je klíčovou zárukou zachování hodnotové orientace české zahraniční politiky a jejího mezinárodního renomé.
www.forum2000.cz/cz/o-nas/archiv-novinek/detail/forum-2000-podporuje-kandidaturu-karla-schwarzenberga-na-funkci-prezidenta-ceske-republiky/

 

Klub angažovaných nestraníků si přeje mít na Hradě Karla

Dalším z občanských uskupení, které veřejně podporuje Karla Schwarzenberga je Klubu angažovaných nestraníků (KAN). Svým členům a příznivcům ho  doporučuje podpořit ve druhém kole prezidentské volby. Dále KAN nesouhlasí s amnestií vyhlášenou prezidentem republiky Václavem Klausem a odsuzuje její rozsah, a to především amnestii i pro nejzávažnější ekonomické trestné činy.
www.kan.cz/usneseni-ustredni-rady-kan/usneseni-ur-kan-1912013

 

Duchovní volí presidentem Karla Schwarzenberga

Farář Václav Vacek stojí za společným vyjádřením, které podepsalo celkem 36 farářů, katolických kněží, emeritních duchovních a kazatelů včetně pražského biskupa Jan Konzala. „Volíme prezidenta, který bude reprezentovat naši vlast doma i v zahraničí a budovat civilizaci úcty, odpovědnosti a soucitu k potřebným… Jsme přesvědčení, že pan Karel Schwarzenberg je mnohem blíže sv. Václavovi, sv. Anežce Přemyslovně, Karlu IV., J.A. Komenskému a Boženě Němcové, než druhý kandidát.“

“Když někteří kněží podepsali Chartu 77, zvedla se proti nim i v církvi veliká vlna kritiky, o čemž ví své biskup Václav Malý. Josef Zvěřina, také signatář, tenkrát řekl: „Izraelci kdysi bojovali proti jistým nepřátelům, Mojžíš se modlil a dva muži mu podepírali ruce. Když nebojujete, modlete se, nebo podpírejte jiným ruce, ale nepodrážejte bojujícím nohy.“

 

Masarykovo demokratické hnutí podporuje Karla Schwarzenberga

Předsednictvo Masarykova demokratického hnutí (MDH) jednomyslně schválilo podporu prezidentské kandidatury Karla Schwarzenberga. „Jsem potěšen, že právě mladá generace mohutným  vyjádřením sympatií k jeho osobě dala najevo, že se s negativními předsudky  ohledně uplatnitelnosti lidí vyššího věku chce  rozejít.  Byl bych  rád,  kdyby jeho nesporné osobnostní kvality posílené politickou zkušeností přivedly k volebním urnám také naše  spoluobčany vyššího věku,& ldquo; uvádí předseda hnutí prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc. MDH se věnuje šíření odkazu  prvního československého prezidenta již od roku 1990.

Druhá výzva tříkrálová

Volně navazuje na Tříkrálovou výzvu a obě už celkem podepsalo přes 200 osobností převážně z umělecké sféry – namátkou režisérka Helena Třeštíková, herec Jan Tříska, písničkář Jaroslav Hutka a zpěvačka Marie Rottrová. Ze sportovců se připojili například vodní slalomář a kajakář Vavřinec Hradilek, olympionici Věra Čáslavská, Jiří Fejtek, Jiří Vyčichlo a Josef Horešovský. Na svém facebookovém profilu ji nasdílel i Karel Gott. Společně se shodli na tom, že jediná osobnost, která přispěje k vysoké prestiži naší země a na kterou mohou být podobně jako na Václava Havla hrdi, je Karel Schwarzenberg.
www.vyzvatrikralova.cz/druha_vyzva.html

Než bude pozdě

Centrum současného umění DOX otevřeně podpořilo kandidaturu Karla Schwarzenberga kvůli jeho celoživotní službě této zemi, slušnosti, morální integritě a hodnotové orientaci navazující na odkaz skutečného prezidenta Václava Havla. DOX  vyzývá kulturní instituce, organizace, iniciativy a jednotlivce v nich působící, aby nenechaly stranou partikulární zájmy a podpořily společně kandidáta, který bude důstojným symbolem této země.

www.nez-bude-pozde.cz

Česká asociace paraplegiků a Centrum Paraple aktivně podporují Karla Schwarzenberga

„V rámci svých kompetencí a kontaktů nám Karel Schwarzenberg poskytl neformální podporu při prosazování zájmů lidí s poškozením míchy i v rámci správného lobby v situacích, kdy jsme byli zcela v úzkých s úřední byrokracií a nevěděli na koho se obrátit, využili jsme konzultace, kdy Karel Schwarzenberg delegoval problém a doporučení lidé nám s jeho řešením poradili. Spolupráce s panem Schwarzenbergem je pro nás radostí, lidskostí a naplněním vize pomoci  lidem v nepřízni je jich osudu,“ dodává Alena Jančíková, ředitelka Česká asociace paraplegiků (CZEPA).

„Karel Schwarzenberg do roku 1991 působil jako prezident Mezinárodního helsinského výboru pro lidská práva, sám je soukromým dárcem mnoha neziskových organizací a je znám tím, že považuje za nemístné, aby se chlubil tím, že někde pomáhá. Dohledat se dá jeho dlouhodobá podpora občanského sdružení Sananim, občanského sdružení Romodrom a aktivní výkon role patrona Asociace paraplegiků. Často poskytuje záštity nad pořádanými akcemi neziskových organizací,“ uvádí ve svém pro hlášení centrum Paraple.

http://www.czepa.cz/news/vyjadreni-ceske-asociace-paraplegiku-czepa-ke-kandidature-karla-schwarzenberga-na-funkci-prezidenta-cr/

http://www.paraple.cz/news/147/255/Prohlaseni-k-prezidentske-volbe.html

Hospody volí Karla

Seznam stovek českých hospod, kaváren a restaurací, které se veřejně hlásí k podpoře Karla Schwarzenberga, „protože je poctivý, světaznalý gentleman, má vkus, vyzná se, ví, co se sluší a patří a protože byl taky hospodský.“ V modře označených podnicích bude možné sledovat 24. ledna od 20.00 (ČT21 a ČT24) Prezidentské finále a 26. ledna od 13.30 (ČT21 a ČT24) Volební studio s výsledky voleb.
www.hospodyvolikarla.cz

Vinaři volí Karla

Vyslovená podpora 47 vinařů není dle jejich slov založena na politickém přesvědčení, ale na základních hodnotách, jako je slušnost, poctivost a spravedlnost, které od budoucího prezidenta očekávají a jichž si u Karla Schwarzenberga váží.
www.vinarivolikarla.cz

 Divadla volí Karla

Divadlo Bolka Polívky stojí za výzvou „Volte Karla Schwarzenberga“, kterou podepsali například herečka Daniela Kolářová z Divadla na Vinohradech a celé soubory Kašpar, Divadlo Járy Cimrmana a Divadlo v Řeznické. Jejich postoj sdílí i Divadlo Archa a brněnské Buran Teatr, které svoji volbu vyjádřilo zcela jasně „Není BURAN jako buran. BURANTEATR volí Karla.“
www.divadlovceletne.cz/kaspar-voli-karla
www.buranteatr.cz
docs.google.com/a/volimkarla.cz/docum…

 Studentská iniciativa

Nestranická iniciativa brněnských studentů v čele s Janem Skalíkem díky internetu, daru dvou balíků kancelářského papíru a společně zaplaceného hostingu webu www.zemanprotilidem.cz za 371 korun, byli schopní vytisknout 2000 letáků, natočit a sestříhat virální video, které se od včerejška šíří po sociálních sítích.
www.zemanprotilidem.cz
youtu.be/YvmYB5LF5Vw

Herci za Karla

Třináct hereckých osobností v čele se Zdeňkem Svěrákem se připojilo ke svým dalším kolegům a také vyjádřili svoji podporu Karlovi Schwarzenbergoviv v jeho prezidentské kandidatuře.  http://www.hercizakarla.cz/

Pořadatelé nejstaršího Open Air Festivalu Trutnov podporují i ve druhém kole Karla Schwarzenberga

Pořadatelé tohoto festivalu vyzývají celý festivalový kmen, aby podpořili knížete a noblesu, která s láskou zvítězí nad lží a nenávistí. “Po desetiletí, kdy funkci prezidenta republiky devalvovala osoba Václava Klause, nechceme jeho další klon. Představa dalších takových pěti let je děsivá. Vítáme sjednocování, nikoli další rozdělování společnosti. Vítáme věcnost před vlastním exhibicionismem. Nechceme bývalého komunistu obklopeného lobbisty z líhně komunistických sekretariátů. Odmítáme pokračování opoziční smlouvy a nechceme lháře, který spoléhá na krátkou paměť lidí…Není překvapivé, že Zeman lhal, mlžil a urážel během celé své prezidentské kampaně, namířené na nejnižší lidské pudy. Nemáme sebemenší důvod věřit tomu, že b y to samé nezaznívalo z Hradu po jeho zvolení. Povídkám a pohádkám věříme od našich babiček, nikoliv od toho, jenž pohádkářství snížil na pomluvy a urážky,“ uvádí ve svém prohlášení Eva Navrátilová, mluvčí a pořadatelka Open Air Festivalu Trutnov. Vyzýváme celý festivalový kmen, aby podpořili knížete a noblesu, která s láskou zvítězí nad lží a nenávistí.

http://www.festivaltrutnov.cz/

Za Schwarzenberga se postavili i rybáři

Kromě vyjádření podpory na jejich oficiálních webových stránkách také pomáhali s roznosem placek, letáků a s výlepem plakátů.  Děkujeme za pomoc.

www.modernirybar.cz