Závěrečná zpráva prezidentské volební kampaně předána Senátu

Volební výbor prezidentského kandidáta Karla Schwarzenberga odevzdal dnes do podatelny Senátu Parlamentu České republiky „Závěrečnou zprávu prezidentské volební kampaně“.

Celkové finanční příjmy kampaně od 323 dárců činily 36 449 tisíce korun a finanční náklady 36 334 tisíce korun. Kampaň skončila přebytkem 114  919 korun.

Spolu s nefinančním plněním (poskytnuté slevy) ve výši 11 778 tisíce korun pak náklady na kampaň dosáhly částky 48 113 tisíce korun.

Celkem u 41 dárců se i přes snahu nepodařilo dohledat veškeré potřebné údaje. Tito dárci kampani věnovali částku 71.766 korun. Nejvyšší částka v této skupině je 20 tisíc korun, nejnižší pak 0,01 Kč.

 

Přehled těchto dárců je součástí závěrečné zprávy,  volební výbor navrhuje, aby tyto prostředky byly v souladu se zákonem věnovány na charitu v rámci celého přebytku hospodaření.

Podle platného znění zákona nyní může kdokoliv proti hospodaření kampaně podat stížnost. Teprve poté bude volební výbor spolu s Karlem Schwarzenbergem rozhodovat, na které konkrétní charitativní účely budou prostředky věnovány.  Nyní evidujeme cca 80 žádostí.

Nejvíce peněž na kampaň poskytli TOP 09 (9 milionů korun), Libor Winkler (6 milionů korun) a samotný kandidát Karel Schwarzenberg (3 miliony korun).

Celá Závěrečná zpráva prezidentské volební kampaně ke stažení zde.